Łowisko licencyjne "Sazan"

Regulamin 2017

Regulamin 2017

Łowiska licencyjnego Sazan nr 634


I   Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

Łowisko licencyjne „Sazan” nr   634  o  powierzchni   10,1   ha   położone   jest w miejscowości Odra przy ul. Głównej. Łowisko jest typu mieszanego.

 

II   Gospodarz łowiska:

Gospodarzem łowiska licencyjnego „Sazan” nr 634 jest Koło PZW nr 126 Odra z siedzibą w miejscowości Odra przy ul. Rogowskiej 4.

 

III   Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

 1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatączłonkowską, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na łowisku licencyjnym nr 634 „Sazan” na dany rok kalendarzowy.
 2. Obowiązuje prowadzenie rejestru ryb, który stanowi integralną część zezwolenia. Ryby przeznaczone do zabrania muszą być wpisane do rejestru natychmiast po złowieniu.
 3. Rejestracji podlegają : amur i sum.
 4. Połów ryb może być prowadzony w wyznaczonych strefach na wodzie.
 5. Ryby przeznaczone do zabrania należy przetrzymywać w stanie żywym w siatce lub workach karpiowych.
 6. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz ma obowiązek posiadania rozłożonej maty karpiowej tzw. kołyski na stelażu, która powinna być czysta a także rozłożony podbierak o rozstawie ramion nie mniejszym niż 60 cm x 60 cm.
 7. Połów ryb z terenu prywatnej działki oraz terenu zamkniętego dozwolony jest wyłącznie na podstawie zawartych umów dzierżawy oraz na zasadzie porozumienia stron.
 8. Na łowisku obowiązuje:
 • zakaz stosowania innych zanęt i przynęt oprócz miękkiego ziarna, kulek proteinowych i peletu,
 • zakaz budowy pomostów
 • zakaz kąpieli i pływania sprzętem pływającym
 • zakaz połowu ze sprzętu pływającego
 • zakaz stawiania bojek
 • zakaz stosowania plecionki jako żyłki głównej
 • zakaz połowu przy użyciu kuszy
 • zakaz patroszenia ryb w obrębie zbiornika
 • zakaz rozpalania ognisk poza miejscem do tego wyznaczonym
 • zakaz znakowania złowionych ryb
 • zakaz zakłócania ciszy
 • zakaz niszczenia drzew i krzewów oraz umocnień brzegowych i znaków
 • zakaz wyrzucania śmieci do śmietników luzem – tylko spakowane w workach
 • zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych na łowisku i terenach przyległych
 •  nakaz posiadania odkażacza do ryb i stosowania go do każdej złowionej ryby
 • nakaz czasu trwania sesji zdjęciowej maksymalnie do 5 minut
 • nakaz stosowania haczyków wyłącznie bezzadziorowych do połowu ryb wszystkich gatunków
 1. Osoba posiadająca wykupione zezwolenie bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego regulaminu również przez osoby przebywające wspólnie na łowisku.
 2. Zarząd koła upoważniony jest do czasowego zamknięcia zbiornika na czas organizowania zawodów wędkarskich.
 3. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w RAPR.
 4. Zarząd Kola nie ponosi odpowiedzialności za kradzież sprzętu lub wypadki podczas wędkowania.
 5. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego nr 634 „Sazan” a także nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na łowisku może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania a także odmowę jego sprzedaży w następnych latach.

 

 IV   Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:

 1. Zezwolenie można zakupić u skarbnika – tel. 695 746 649 - w siedzibie Koła nr 126 Odra w miejscowości Odra przy ulicy Rogowskiej 4, w dniach.:
  • od marca do końca kwietnia – w każdy piątek od godz. 16:00 do godz. 18:00,
  • od maja do grudnia - w ostatni piątek miesiąca od godz. 16:00 do godz. 18:00.
 2. Ogranicza się ilość sprzedaży zezwoleń rocznych do 75 sztuk.
 3. Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi:
  • 250,00 zł roczna opłata normalna dla członka PZW,
  • 50,00 zł jednodniowa (dobowa) opłata dla członka uczestnika PZW (zezwolenie ważne jest od godz. 12:00 do godz. 12:00 dnia następnego).
 4. Dla młodzieży do lat 16 udziela się 50% zniżki.
 5. Zezwolenia należy zdać w miejscu zakupu lub do skrzynki wrzutowej nie później niż do 31 stycznia roku następnego. Nie zdanie licencji powoduje ponowne jej wykupienie za trzykrotną wartość ceny.

 

V   Godziny otwarcia łowiska:

Łowisko licencyjne  „Sazan”  nr  634  jest  łowiskiem  całodobowym  i  czynne  jest w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada.

 

VI   Postanowienia szczegółowe:

 1.  Obowiązują następujące roczne limity ilościowe ryb do zabrania ze zbiornika „Sazan”:
 • amur, sum – 10 szt. łącznie.

Po wykorzystaniu w/w limitu zezwolenie traci swą ważność.

Dopuszcza się możliwość zakupu nowego zezwolenia po zdaniu poprzedniego.

 1. Obowiązuje następujące dobowe limity ilościowe ryb do zabrania ze zbiornika „Sazan”:
 • zezwolenie roczne – amur, sum - łącznie 2 szt. na dobę (tj. od godz. 00:00 do godz. 24:00),
 • zezwolenie jednodniowe (dobowe) – amur, sum – łącznie 2 szt.
 1. Ustala się następujące wymiary ochronne ryb:
 • amur - powyżej 80 cm,
 • sum - do 70 cm.
 1. Dopuszcza się połów amura i suma z możliwością ich zabrania w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia. W pozostałym okresie obowiązuje zakaz zabierania ryb tych gatunków.
 2. Na łowisku obowiązuje zakaz zabierania wszystkich pozostałych złowionych gatunków ryb przez cały rok (zasada „no kill”).


VII   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017 r.

karpklub portal karpiowy

forum karpiowe

carp travel team

sklep bażant

carp tv askari